Komunikat nr 10/2020/21 -ASF

UWAGA ZMIANA!!!!

Prawdopodobnie od czwartku (4 marca) zostanie uruchomiony drugi punkt skupu dla zwierzyny pozyskanej poza strefą żółtą - lokalizacja m. Grzybno przy sklepie. Na chwilę obecną zwierzyna pozyskana w strefie bez ograniczeń (część obwodu 260), musi zostać dostarczona do innych skupów lub pobrana na użytek własny.

Punkt Skupu w Trzcińsku - Zdroju przy ul. Ceglanej przyjmuje tylko dziki pozyskane w strefie żółtej tj. obwodu 272, oraz z obwodu nr 260 z uroczysk nr 21, 22, 23, 24, 41, 42, 43.

W tym przypadku należy stosować poniższe zasady bioasekuracji. 

PRZECZYTAJ !!!!!

 1. Dziki odstrzelone nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików!!
 2. Dziki muszą zostać wypatroszone w miejscu oznaczonym tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”, na folii lub innym, szczelnym materiale. 
 3. Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu. 
 4. Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku. 
 5. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.
 6. W chłodni każdy dzik oraz wnętrzności muszą zostać oznakowane ŻÓŁTYMI znacznikami Inspekcji Weterynaryjnej dostępnymi w chłodni.
 7. Myśliwy jest zobowiązany pobrać próbkę krwi od każdego odstrzelonego dzika niewykazującego objawów chorobowych. Probówkę należy oznakować w sposób trwały niepowtarzalnym numerem znacznika, którym oznakowano dzika.
 8. Dodatkowo w elektronicznej książce ewidencji myśliwy oznacza dokładne miejsce odstrzału z pozycją GPS.
 9. Próbki krwi będą odbierane na żądanie, przesyłane do laboratorium zakładu higieny weterynaryjnej (ZHW),
 10. Do czasu otrzymania wyników, tusze pozostają zabezpieczone w chłodni i zaplombowane przez PLW.
 11. W przypadku otrzymania wyniku dodatniego, wszystkie tusze dzików, ze wszystkimi częściami ciała, zgromadzone w chłodni są przeznaczone do utylizacji.
 12. Pozyskane tusze dzików można przeznaczyć na użytek własny myśliwego lub do przetwórstwa dopiero po otrzymaniu negatywnego wyniku badania.
 13. Dziki odstrzelone w ramach odstrzału sanitarnego, muszą być dodatkowo oznaczone znacznikiem ZIELONYM - również dostępnymi w chłodni.

Kalendarz wydarzeń

No event in the calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fazy księżyca

Zapisz się na polowanie