Chruściele

 

ŁYSKA

Łyska ma upierzenie czarne, na głowie i szyi o zdecydowanej czerni, a na pozostałych częściach ciała popielato-czarne. Na głowie (czole) i u nasady dzioba biała blaszka rogowa. Dziób biały, nogi zielonoszare mające przy palcach po 3 małe półokrągłe błony pływne. Łyska ma wielkość średniej kaczki: długość około 40 cm, rozpiętość skrzydeł około 70 cm, masa około 0,7 kg, długość dzioba około 3,5 cm.

W kwietniu - maju samica składa 10 jaj w gnieździe nałożonym wśród trzciny lub sitowia na wodzie. Wylęg następuje po trzech tygodniach.

Łyska jest u nas bardzo pospolitym ptakiem. Bytuje prawie na wszystkich stojących wodach, jak stawy, jeziora i zalewiska rzek, zarośniętych na brzegach szuwarami.

Łyska jest ptakiem przelotnym i przebywa u nas od końca marca do października. Bytuje stale na wodzie, żerując na jej powierzchni oraz nurkując za żerem. Do lotu zrywa się tylko z konieczności , lot ma ciężki i podrywa się po długim starcie wlokąc nogi po wodzie, potem leci już dobrze i bardzo szybko, ale zapada niedaleko. W locie ma charakterystyczny wygląd: przy krótkim ogonie ma dobrze widoczne długie nogi. Żywi się głównie wodorostami i drobnymi żyjątkami wodnymi, drobnymi rybkami i mięczakami.