Kalendarz Polowań

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z późniejszymi zmianami

Jelenie szlachetne:
- byki: od 21 sierpnia - do końca lutego
- łanie: od 1 października - do 15 stycznia
- cielęta: od 1 października - do końca lutego

Daniele:
- byki: od 1 października - do 31 stycznia
 - łanie i cielęta: od 1 października - do 15 stycznia

Sarny:
- kozły: od 11 maja - do 30 września
- kozy i koźlęta: od 1 października - do 15 stycznia

Dziki:
- odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki (przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dn. 31 marca następnego roku kalendarzowego): cały rok
 - lochy: od 15 maja - 15 lutego (obowiązuje włączenie z rokiem 2016)

Drapieżniki:
- borsuki: od 1 września - 30 listopada
- tchórze i kuny (leśne i domowe): od 1 września do 31 marca
- lisy: od 1 czerwca - 31 marca
- norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze: cały rok

Zające: od 1 listopada do 31 grudnia

Ptactwo:
- kuropatwy: od 11 września do 21 października
- krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: od 15 sierpnia - 21 grudnia
- gęsi gęgawy: od 1 września - 15 stycznia 
- gęsi zbożowe i białoczelne: od 1 września - 31 stycznia
- łyski: od 15 sierpnia do 21 grudnia
- gołębie grzywacze: od 15 sierpnia - 30 listopada
- słonki: od 1 września - 21 grudnia
- jarząbki: od 1 września - 30 listopada

UWAGI: jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy;
jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy;
przyjmuje się, że dzień wolny od pracy - o czym mowa powyżej - to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty;
Łosie (byki, klempy i łoszaki) objęte są całoroczną ochroną.