Komunikat nr 9/2020/21 -ASF

Od 30.12.2020 do odwołania Punkt Skupu w Trzciński - Zdroju przy ul. Ceglanej przyjmuje tylko dziki pozyskane poza strefą żółtą oraz zwierzynę płową z całych obwodów. Dziki pozyskane w strefie żółtej muszą zostać dostarczone wraz z patrochami do innych skupów.

Zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii, w żółtej strefie wyznaczono 3 chłodnie, w których strzelone dziki umieszczane będą do czasu zbadania:

 • Piasecznik 1, 74-520 Cedynia (OHZ) tel. 607-855-824, 607-856-178
 • Narost, działka 193, 74-500 Chojna, tel. 500 287 294
 • Godków 17, 74-500 Chojna, tel. 513 007 121

W związku z faktem, że dziki pozyskane w obszarze ochronnym nie mogą opuścić tych obszarów do czasu zbadania, należy liczyć się z możliwością, że może nie być miejsca w chłodniach. Miejsce należy uzgadniać osobiście.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do obostrzeń obowiązujących w strefie żółtej podczas polowań na dziki.

Każdy odstrzelony dzik jest w całości (nie patroszony) niezwłocznie dostarczany do położonej na tym samym obszarze chłodni przeznaczonej do przetrzymywania tusz dzików

Podczas odstrzału i transportowania dzików do punktu skupu dziczyzny należy przestrzegać zasad wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem gatunku tj.;

 • Patroszenie odstrzelonych dzików odbywa się przy chłodni, na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony.
 • W chłodni każdy dzik oraz wnętrzności muszą zostać oznakowane znacznikami Inspekcji Weterynaryjnej dostępnymi w chłodni. Worki na patrochy oraz probówki na krew i znaczniki dostarczone przez PLW, mają kolor żółty. Tuszę znakuje się kolejnym numerem i numerem obwodu łowieckiego.
 • Myśliwy jest zobowiązany pobrać próbkę krwi od każdego odstrzelonego dzika niewykazującego objawów chorobowych. Probówkę należy oznakować w sposób trwały niepowtarzalnym numerem znacznika, którym oznakowano dzika.
 • Dodatkowo w elektronicznej książce ewidencji myśliwy oznacza dokładne miejsce odstrzału z pozycją GPS oraz datę i godzinę pobrania próbki, w pozycji uwagi należy wskazać miejsce przetrzymywania tuszy dzika.
 • Próbki krwi będą odbierane na żądanie, przesyłane do laboratorium zakładu higieny weterynaryjnej (ZHW),
 • Do czasu otrzymania wyników, tusze pozostają zabezpieczone w chłodni i zaplombowane przez PLW.
 • Odpowiednie próbki będą pobierane przez inspektorów weterynaryjnych lub urzędowych lekarzy weterynarii w przypadkach gdy dziki będą wykazywały objawy chorobowe przed odstrzałem lub niepokojące zmiany anatomopatologiczne podczas wytrzewiania.
 • W przypadku otrzymania wyniku dodatniego, wszystkie tusze dzików, ze wszystkimi częściami ciała, zgromadzone w chłodni są kwalifikowane jako materiał kategorii 1 i przeznaczone do utylizacji.
 • Pozyskane tusze dzików można przeznaczyć na użytek własny myśliwego lub do przetwórstwa dopiero po otrzymaniu negatywnego wyniku badania. Tusze dzika po zbadaniu krwi mogą być wywiezione poza obszar objęty ograniczeniami i obszar ochronny.

Kalendarz wydarzeń

No event in the calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fazy księżyca

Zapisz się na polowanie