Komunikat nr 7/2020/21

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, związanymi z prawidłowością dokonywania wpisów do „ Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym”, poniżej przypominamy kolegom najważniejsze informacje w przedmiotowym zakresie.

Rozporządzenie MŚ z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania polowania i znakowania tusz w § 23 stanowi, że wpisów w książce ewidencji mogą dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub myśliwi przez nich upoważnieni do dokonania wpisu lub osoby upoważnione przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów.

Wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania. W miejscu wskazanym w książce ewidencji jako miejsce wykonywania polowania nie może w tym samym czasie, bez zgody myśliwego wykonującego polowanie w tym miejscu, polować inny myśliwy.

Jednakże poza wyżej wskazanym przepisem, panować powinien jeszcze dobry obyczaj, odnoszący się do kwestii terminu dokonywania wpisu przed rozpoczęciem polowania i polegający na tym, że myśliwi zwyczajowo nie rezerwują rewirów na „ zaś”, lecz rejestrują się w książce ewidencji tuż przed faktycznym rozpoczęciem polowania.

Zatem biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz dotychczasowe zasady przyjęte w naszym w kole – w celu zapewnienia efektywności w realizacji planów łowieckich oraz utrzymania koleżeńskiej atmosfery, polecamy stosowanie się do wskazanych zasad.

Ponadto zwracamy się do kolegów z apelem, aby po zakończonym polowaniu niezwłocznie dokonywać wypisu z łowiska. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z polowaniem, w trakcie którego nie pozyskaliśmy zwierzyny, czynność tę należy wykonać bezpośrednio po opuszczeniu rewiru.

Natomiast kiedy Św. Hubert nam podarzył, takiego wypisu należy dokonać po skompletowaniu pełnych danych niezbędnych do prawidłowego aplikacyjnego zakończenia polowania, w tym wagi tuszy, czyli z chwilą zakończenia czynności w punkcie skupu dziczyzny.

Wprowadzenie do powszechnego stosowania zasady niezwłocznego dokonywania wypisu po zakończonych łowach, umożliwi innym myśliwym wykonywanie polowania w odblokowanym rewirze.

Darz Bór.

Kalendarz wydarzeń

No event in the calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fazy księżyca

Zapisz się na polowanie